Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

marghhy
0919 db83
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
marghhy
3703 6f21
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
marghhy
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
marghhy
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat
marghhy
6064 7c24 500
Why Am I Still Single?
Reposted fromnebthat nebthat
marghhy
marghhy
6087 bb66
Reposted fromsoapaci soapaci
marghhy
6131 05fb
It’s all wrong
It’s all right
Reposted frompaatryk paatryk
marghhy
6135 f65b 500
Reposted fromhagis hagis
marghhy
6172 2094 500
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
marghhy
6177 e10a
Reposted fromzrazik zrazik
marghhy
Będę Cię kochał na łóżku/ i pod łóżkiem/ na rogu stołu i na podłodze/ gryzł i kąsał/ Twoje białe ciało/ rozwierał ustami Twoje uda/ zdrapywał pazurami obce/ pieszczoty z Twoich piersi (...)
— Barbara Maria Bartosiewicz, Erotyk pewnej chwili
Reposted fromtitelitury titelitury
marghhy
Postaraj się zdobyć to, co kochasz.
W przeciwnym razie będziesz musiał pokochać to, co masz.
Reposted fromvaseys vaseys
marghhy
6266 d9e7
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
marghhy
6320 20bd
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
marghhy
Czuje się jak psychopata - Nic nie czuje - Od dawna - Nic prócz bólu i pustki w miejscu lub gdzieś pomiędzy nimi powinny być chyba emocje 
Reposted frompanmrok panmrok
marghhy
6322 140f 500
Reposted fromWicher Wicher

June 06 2017

marghhy
7240 242a 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
marghhy
7339 9847
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
marghhy
8133 4979
Reposted fromtfu tfu viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl