Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

marghhy
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viajobi jobi
marghhy
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— kafka
Reposted fromrol rol viajobi jobi
marghhy
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viajobi jobi
marghhy
9614 e6d8
Reposted fromcalifornia-love california-love
marghhy
8909 3b75
Reposted fromiamstrong iamstrong viaawaken awaken
marghhy
4553 0236 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajobi jobi
marghhy
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viak-achna k-achna
marghhy
7538 fe44
"Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności."

~ Jonathan Carroll 'Skradziony kościół'
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaaynis aynis
marghhy
0974 3e5b
marghhy
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viak-achna k-achna
marghhy
1247 09d3
Reposted fromcarol91 carol91 viamerydocholery merydocholery
marghhy
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaarrives arrives
marghhy
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viaRudeGirl RudeGirl
marghhy
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaRudeGirl RudeGirl
marghhy
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaargentum argentum
marghhy
6054 8b55
Reposted fromkrzysk krzysk viamerydocholery merydocholery
marghhy
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viaoutkapa outkapa
marghhy
Wierzę w to, że ludzie nie spotykają się przypadkiem.
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viajobi jobi
marghhy
marghhy
Reposted frombluuu bluuu viaJuliette Juliette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl