Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

marghhy
7407 3c8a
marghhy
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSenyia Senyia
marghhy
marghhy
marghhy
5390 b6e5
Eis
Reposted fromvolldost volldost viackisback ckisback
marghhy
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaanikroku anikroku
marghhy
marghhy
0198 7e31 500
Reposted fromkotowate kotowate viaSenyia Senyia
marghhy
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
marghhy
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSenyia Senyia
marghhy
marghhy
5591 19cd 500
Reposted fromSenyia Senyia viaweruskowa weruskowa
marghhy
Nigdy Cię nie wyśmieję, jeśli opowiesz mi szczerze o swoich uczuciach .
marghhy
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
marghhy
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viatysiace-mysli tysiace-mysli
marghhy
5653 fb7a 500
marghhy
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viatysiace-mysli tysiace-mysli
marghhy
2160 e36e 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
marghhy
5847 d01d 500
Reposted fromoblivious oblivious viasatyra satyra
marghhy
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl