Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

marghhy
Są takie dni, kiedy na pierwszy rzut oka wszystko jest dobrze. Ale nie czujesz się dobrze. Powiedziałabym nawet, że fatalnie. Nie wiesz do końca skąd to się wzięło i czemu działa tak przytłaczająco. Najgorsza jest świadomość, że nie da się tego tak łatwo pokonać. Toniesz w tym coraz bardziej z każdą sekundą. Nie ważne co sobie powiesz, żeby było Ci lepiej, jak mocno będziesz się uśmiechać i jak głośno śmiać, nic nie jest w stanie pokonać tego stanu. Dopóki sam nie przejdzie...
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viadepresja depresja
marghhy
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viadepresja depresja
marghhy
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaowieczka owieczka
marghhy
8719 99a3 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viadepresja depresja
marghhy
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viadepresja depresja
marghhy
3240 13d8
marghhy
Zawsze byłem gotów na koniec,
tylko nie wtedy gdy następował.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakartoNik kartoNik
marghhy
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą

March 08 2017

marghhy
1152 c273 500
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods
2768 49d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajazzuj jazzuj
marghhy
1307 5876
Reposted fromnoticeable noticeable viajedriq jedriq
marghhy
marghhy
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaampajewska ampajewska
marghhy
Reposted fromnokturnal nokturnal viaweruskowa weruskowa
marghhy
5686 527f
0236 14cc
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaknurek knurek
5617 bf03 500
marghhy
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola
marghhy
0868 1547
Reposted fromcalifornia-love california-love viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl