Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

marghhy
marghhy
8011 6290
Reposted fromGIFer GIFer viaSenyia Senyia
marghhy
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanikroku anikroku
marghhy
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka vianeonv neonv
marghhy
7714 b717 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaanikroku anikroku
marghhy

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viaSenyia Senyia
marghhy
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaSenyia Senyia
1325 0274
Reposted frombrumous brumous viaviva-salvadore viva-salvadore
marghhy
marghhy
marghhy
9161 87cd 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viafafnirscave fafnirscave
marghhy
5991 70e0 500
Reposted fromtfu tfu viaorelh orelh
marghhy
Reposted fromzatora zatora viawredna wredna
marghhy
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viamarcimagschoki marcimagschoki
marghhy
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viamarcimagschoki marcimagschoki
marghhy
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacatherineee catherineee
marghhy
0965 0d9b
Reposted fromnyaako nyaako viagoszko goszko

September 03 2017

marghhy
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viastarryeyed starryeyed
marghhy
Była rozdarta między tą miłą osobą, jaką naprawdę była i tą podłą, złośliwą, jaką chciała się stać.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl